2017 m. vasario 16 d., ketvirtadienis

"Kartūzai"

Šiandien rytą pradėjom Vasario 16-osios grandinėle: Basanavičius * Banaitis * Bizauskas * Biržiška * Dovydaitis * Kairys * Klimas * Malinauskas * Mironas * Narutavičius * Petrulis * Smilgevičius * Smetona * Staugaitis * Stulginskis * Šaulys * Šaulys * Šernas * Vailokaitis * Vileišis. Išmokom mintinai. Po metų pažadu išvardinti visus su vardais.


O po pietų kepiau "kartūzus". Net Zawadzką juos rašo kabutėse, o googlas nepateikia jokio doresnio atsakymo, kas tas kartūzas. Tiksliau pateikia keletą variantų, kuriuos ir apsvarsčiau: a) kartūzas – (ol. kardoes) – cilindriukas, pradžioje popierinis, nuo XIX a. metalinis, kuriame buvo laikomas parakas artilerijos pabūklui užtaisyti; b) Kartūzų ordinas – vienas bnediktinų ordino atšaka, kurios nariai laikėsi itin griežtos regulos: vienatvė, tyla, malda, vegetarizmas ir rankų darbas; c) Kartuzai arba Kartuzy, arba Kartuzë – Kašubijos miestas Lenkijos Pamario vaivadijoje. Gal dėl panašumo į tuos parako maišelius taip pavadinti? Abejočiau, ar vegetarizmo besilaikę kartūzai būtų kepę trapias bandeles su riebia grietine ir sviestu. O gal kašūbiškos tai bandelės? Na, variantų – mažų mažiausiai du ir tikresnį galėtų parinkti tik Rimvydas Laužikas.